Zbrojní průkaz | STŘELNICE BZENEC

Zbrojní průkaz

Školení a přípravu ke zkoušce, zejména k praktické části zkoušky,  si můžete dohodnout osobně v  provozních hodinách střelnice,  nebo telefonicky na č. 602 396 854.

Skupiny zbrojních průkazů

Skupina A:    Pro sběratelské účely
- od 21 let,
- držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C,
- nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely střelivo do zbraní kategorie B nebo C. Nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže značky a výrobního provedení anebo jedno nejmenší spotřebitelské balení.

Skupina B:    Pro sportovní účely
- od 18 let (lze vydat osobě starší 15 let v případě, že je členem sportovní organizace zabývající se střelbou),
- držitel je oprávněn podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Tuto zbraň může nosit pouze na střelnici,- přebíjet pro svou potřebu,
- nabývat do vlastnictví střelivo do zbraní kategorie B nebo C.

Skupina C:    Pro lovecké účely
- od 18 let (lze vydat osobě starší 16 let v případě, že je žákem SŠ nebo SOU, kde je v osnovách zahrnuta výuka myslivosti),
- držitel je oprávněn podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B na kterou  mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Tuto zbraň může nosit pouze na střelnici nebo v místech,  kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu – §48 zákon č.141/1961 Sb. o myslivosti,
- přebíjet pro svou potřebu,
- nabývat do  vlastnictví  střelivo do zbraní kategorie B nebo C.

Skupina D:    Pro výkon zaměstnání nebo povolání
- od 21 let,- držitel je oprávněn při výkonu zaměstnání nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má zaměstnavatel vydán průkaz zbraně,
- nosit nejvýše 2 zbraně, krátkou nesmí nosit viditelně.

Skupina E:    Pro ochranu života, zdraví nebo majetku
- od 21 let,- držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C,
- nabývat do vlastnictví střelivo do zbraně, kterou je oprávněn držet
- nosit nejvýše 2 zbraně, které nesmí nosit viditelně.

 

Formuláře potřebné k získání zbrojního průkazu

Pro získání zbrojního průkazu potřebujete nejdříve pouze 1 formulář, který si vyzvednete na příslušném Okresním ředitelství policie dle místa Vašeho trvalého bydliště. Otevřeno mají výhradně v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00.

Potřebné formuláře:

- Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti

Po úspěšném splnění zkoušky dostanete nejcennější formulář vyplněný a podepsaný komisařem:

- Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

A  dále  Vám komisař vydá:

- Protokol o zdravotní způsobilosti,   / s kterým navštívíte svého praktického lékaře/

-  Žádost o vydání zbrojního průkazu

-  Žádost o povolení   /není nutná ale  dává se proto, aby jste si ušetřili čas a peníze, pokud si budete časem žádat o zbraň kategorie B, tak by Vám musela policie vystavit nový zbrojní průkaz ,kde je  pak uvedeno, že můžete nabývat zbraně kategorie B/

Pro vydání je také nezbytné:

- 2 fotografie 35x45mm (pasový formát) odpovídající Vaší současné podobě

Obsah a průběh zkoušky
Zkouška se vykonává na střelnici před zkušebním komisařem, kdy střelnici i komisaře Vám určí a předem oznámí Policie ČR.
Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické (písemný test) a praktické.
Jako první na řadě je test, po jehož ÚSPĚŠNÉM splnění následuje praktická část (tzn. pokud zkazíte test, praktickou část nevykonáváte a znovu se ke zkoušce můžete přihlásit až po uplynutí 3 měsíců!).
Jestliže zkazíte praktickou část, můžete ji opakovat do 2 měsíců.

Teorie:
- test obsahuje 30 otázek na jejichž zodpovězení máte 40 minut .
- 22 otázek z právních předpisů je hodnoceno 3 body,
-5 otázek z nauky o zbraních a střelivu hodnoceno 2 body
- 3 otázky ze zdravotního minima hodnoceno 1 bodem.
- celkový počet otázek je 487, nicméně 44 otázek se Vás netýká! Pokud budete mít standardní číslování, jedná se o otázky číslo 171-181, 328-340 a 468-487.
- pro každou skupinu nebo kombinaci skupin je zvláštní výběr otázek, ale MVČR tento výběr neuvádí. V praxi to znamená, že pokud děláte test pro skupinu E, nebudou se Vás ptát na to co je troják, dvoják ap. na to se zeptají žadatele o skupinu C.
- některé otázky jsou triviální a některé již méně.
- je opravdu potřeba se učit.

Potřebné počty bodů:            Maximum je 79 bodů.
- pro skupinu A minimálně 67 bodů
- pro skupinu B a C minimálně 71 bodů
- pro skupinu D a E minimálně 74 bodů

Praxe:
V této části budete muset před zkušebním komisařem předvést určité znalosti zacházení se zbraní, nebo zbraněmi (dle vybraných skupin/y Vašeho ZP).
A to:
- zjištění zda je zbraň v nabitém stavu, případně její vybití,
- rozborka zbraně v rozsahu pro její vyčištění,
- postup při nabíjení , přípravě ke střelbě a střelbě
- postup při přerušení střelby
- postup při závadě.
Toto všechno se provádí se školními náboji.
- a nakonec ostrá střelba na terč.

Potřebné výsledky střelby a zbraně při ní použité:
pro skupinu A:
- 2 zásahy z 5 možných výstřelů z dlouhé kulové zbraně (malorážky) na vzdálenost 25 m v čase 5 min
- 2 zásahy z 5 možných výstřelů z krátké kulové zbraně (pistole) na vzdálenost 10 m v čase 5 min
- 2 zásahy ze 4 možných výstřelů z brokové zbraně (brokovnice) na vzdálenost 25 m v čase 3 min
pro skupinu B:
- 4 zásahy z 5 možných výstřelů z dlouhé kulové zbraně (malorážky) na vzdálenost 25 m v čase 5 min
- 4 zásahy z 5 možných výstřelů z krátké kulové zbraně (pistole) na vzdálenost 10 m v čase 5 min
- 3 zásahy ze 4 možných výstřelů z brokové zbraně (brokovnice) na vzdálenost 25 m v čase 3 min
pro skupinu C:
- 4 zásahy z 5 možných výstřelů z dlouhé kulové zbraně (malorážky) na vzdálenost 25 m v čase 5 min
- 3 zásahy ze 4 možných výstřelů z brokové zbraně (brokovnice) na vzdálenost 25 m v čase 3 min
pro skupinu D:
- 4 zásahy z 5 možných výstřelů z krátké kulové zbraně (pistole) na vzdálenost 15 m v čase 2 min
pro skupinu E:
- 4 zásahy z 5 možných výstřelů z krátké kulové zbraně (pistole) na vzdálenost 10 m v čase 3 min

Po úspěšném splnění zkoušky Vám komisař vydá: Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání ZP

Kompletní postup pro získání ZP
Pokud jste se rozhodli, že opravdu chcete zbrojní průkaz, vybrali jste si skupinu a máte všechny potřebné formuláře, pokračujte  následovně:

- vyplňte čitelným hůlkovým písmem formulář: Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti a odneste ji v úředních hodinách na příslušné Okresní Ředitelství Policie ČR dle místa Vašeho trvalého bydliště,

- do 30 dnů od podání přihlášky by se  měla zkouška konat a oznámení o jejím konání máte obdržet nejpozději 10 dnů před jejím konáním,

- po úspěšném vykonání zkoušky Vám komisař vydá Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání ZP,

- zajděte si k Vašemu praktickému lékaři, u kterého jste registrováni. Pokud jste zdravotně způsobilí k držení a nošení zbraně, potvrdí Vám lékař Protokol o zdravotní způsobilosti,

- vyplňte formulář Žádost o vydání zbrojního průkazu a spolu s Dokladem o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (ne starší než 1 rok) a Protokolem o zdravotní způsobilosti (ne starší než 3 měsíce) a dvěmi fotografiemi 35x45mm vše odneste na Policii ČR, kde Vám asi po měsíci vydají zbrojní průkaz.

Ceny:

- odměna zkušebnímu komisaři ze zákona 600,- Kč – tato částka se platí před započetím zkoušky,

- platba za zkoušku  1.200,- Kč – čas strávený na střelnici, půjčovné za zbraně, chrániče sluchu, střelecké brýle, střelivo, terče apod.,

- platba praktickému lékaři za potvrzení cca 400 Kč. Tato částka se může lišit – pokud Vás doktor pošle na psychologické vyšetření, může se cena pohybovat i přes 1.000,- Kč,

- správní poplatek při vydání zbrojního průkazu na Policii ČR – za každou skupinu 700,- Kč.