Zkoušky na Zbrojní průkaz se konají : 28.5.2024

ostatní termíny zde

přihlásit se můžete na PČR

Školení a přípravu ke zkoušce, zejména k praktické části zkoušky, si můžete dohodnout osobně v provozních hodinách střelnice, nebo telefonicky na čísle 602 396 854

Skupiny zbrojních průkazů

Skupina A: pro sběratelské účely

 • od 21 let
 • držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C
 • nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely střelivo do zbraní kategorie B nebo C. Nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže značky a výrobního provedení a nebo jedno nejmenší spotřebitelské balení

Skupina B: pro sportovní účely

 • od 18 let (lze vydat osobě starší 15 let v případě, že je členem sportovní organizace zabývající se střelbou)
 • držitel je oprávněn podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Tuto zbraň může nosit pouze na střelnici, přebíjet pro svou potřebu
 • nabývat do vlastnictví střelivo do zbraní kategorie B nebo C

Skupina C: pro lovecké účely

 • od 18 let (lze vydat osobě starší 16 let v případě, že je žákem SŠ nebo SOU, kde je v osnovách zahrnuta výuka myslivosti)
 • držitel je oprávněn podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B na kterou mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Tuto zbraň může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu – §48 zákon č.141/1961 Sb. o myslivosti
 • přebíjet pro svou potřebu
 • nabývat do vlastnictví střelivo do zbraní kategorie B nebo C

Skupina D: pro výkon zaměstnání nebo povolání

 • od 21 let, držitel je oprávněn při výkonu zaměstnání nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má zaměstnavatel vydán průkaz zbraně
 • nosit nejvýše 2 zbraně, krátkou nesmí nosit viditelně

Skupina E: pro ochranu života, zdraví nebo majetku

 • od 21 let, držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C
 • nabývat do vlastnictví střelivo do zbraně, kterou je oprávněn držet
 • nosit nejvýše 2 zbraně, které nesmí nosit viditelně

Formuláře potřebné k získání zbrojního průkazu

Pro získání zbrojního průkazu potřebujete nejdříve pouze 1 formulář, který si vyzvednete na příslušném Okresním ředitelství policie dle místa Vašeho trvalého bydliště. Otevřeno mají výhradně v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.

Potřebné formuláře:

Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti.

Po úspěšném splnění zkoušky dostanete nejcennější formulář vyplněný a podepsaný komisařem:

 • Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Dále Vám komisař vydá:

 • Protokol o zdravotní způsobilosti, se kterým navštívíte svého praktického lékaře
 • Žádost o vydání zbrojního průkazu
 • Žádost o povolení (není nutná, ale dává se proto, aby jste si ušetřili čas a peníze, pokud si budete časem žádat o zbraň kategorie B, tak by Vám musela policie vystavit nový zbrojní průkaz, kde je pak uvedeno, že můžete nabývat zbraně kategorie B)

Pro vydání je také nezbytné:

 • 2 fotografie 35x45mm (pasový formát) odpovídající Vaší současné podobě

Obsah a průběh zkoušky

Zkouška se vykonává na střelnici před zkušebním komisařem, kdy střelnici i komisaře Vám určí a předem oznámí Policie ČR. Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretické (písemný test) a praktické. Jako první na řadě je test, po jehož ÚSPĚŠNÉM splnění následuje praktická část (tzn. pokud zkazíte test, praktickou část nevykonáváte a znovu se ke zkoušce můžete přihlásit až po uplynutí 3 měsíců!).
Jestliže zkazíte praktickou část, můžete ji opakovat do 2 měsíců.

Teorie

 • test obsahuje 30 otázek na jejichž zodpovězení máte 40 minut
 • 22 otázek z právních předpisů je hodnoceno 3 body, 5 otázek z nauky o zbraních a střelivu hodnoceno 2 body
 • 3 otázky ze zdravotního minima hodnoceno 1 bodem
 • celkový počet otázek je 487, nicméně 44 otázek se Vás netýká! Pokud budete mít standardní číslování, jedná se o otázky číslo 171-181, 328-340 a 468-487
 • pro každou skupinu nebo kombinaci skupin je zvláštní výběr otázek, ale MVČR tento výběr neuvádí. V praxi to znamená, že pokud děláte test pro skupinu E, nebudou se Vás ptát na to co je troják, dvoják ap. na to se zeptají žadatele o skupinu C
 • některé otázky jsou triviální a některé již méně
 • je opravdu potřeba se učit

Potřebné počty bodů: maximum je 79 bodů.

 • pro skupinu A minimálně 67 bodů
 • pro skupinu B a C minimálně 71 bodů
 • pro skupinu D a E minimálně 74 bodů

Praxe
V této části budete muset před zkušebním komisařem předvést určité znalosti zacházení se zbraní, nebo zbraněmi (dle vybraných skupin/y Vašeho ZP).

 • zjištění zda je zbraň v nabitém stavu, případně její vybití
 • rozborka zbraně v rozsahu pro její vyčištění
 • postup při nabíjení, přípravě ke střelbě a střelbě
 • postup při přerušení střelby
 • postup při závadě

Toto všechno se provádí se školními náboji.

 • a nakonec ostrá střelba na terč

Potřebné výsledky střelby a zbraně při ní použité

Pro skupinu A:

 • 2 zásahy z 5 možných výstřelů z dlouhé kulové zbraně (malorážky) na vzdálenost 25 m v čase 5 min
 • 2 zásahy z 5 možných výstřelů z krátké kulové zbraně (pistole) na vzdálenost 10 m v čase 5 min
 • 2 zásahy ze 4 možných výstřelů z brokové zbraně (brokovnice) na vzdálenost 25 m v čase 3 min

Pro skupinu B:

 • 4 zásahy z 5 možných výstřelů z dlouhé kulové zbraně (malorážky) na vzdálenost 25 m v čase 5 min
 • 4 zásahy z 5 možných výstřelů z krátké kulové zbraně (pistole) na vzdálenost 10 m v čase 5 min
 • 3 zásahy ze 4 možných výstřelů z brokové zbraně (brokovnice) na vzdálenost 25 m v čase 3 min

Pro skupinu C:

 • 4 zásahy z 5 možných výstřelů z dlouhé kulové zbraně (malorážky) na vzdálenost 25 m v čase 5 min
 • 3 zásahy ze 4 možných výstřelů z brokové zbraně (brokovnice) na vzdálenost 25 m v čase 3 min

Pro skupinu D:

 • 4 zásahy z 5 možných výstřelů z krátké kulové zbraně (pistole) na vzdálenost 15 m v čase 2 min

Pro skupinu E:

 • 4 zásahy z 5 možných výstřelů z krátké kulové zbraně (pistole) na vzdálenost 10 m v čase 3 min

Po úspěšném splnění zkoušky Vám komisař vydá Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání ZP.

Kompletní postup pro získání ZP

Pokud jste se rozhodli, že opravdu chcete zbrojní průkaz, vybrali jste si skupinu a máte všechny potřebné formuláře, pokračujte následovně:

 • vyplňte čitelným hůlkovým písmem formulář: Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti a odneste ji v úředních hodinách na příslušné Okresní Ředitelství Policie ČR dle místa Vašeho trvalého bydliště
 • do 30 dnů od podání přihlášky by se měla zkouška konat a oznámení o jejím konání máte obdržet nejpozději 10 dnů před jejím konáním
 • po úspěšném vykonání zkoušky Vám komisař vydá Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání ZP
 • zajděte si k Vašemu praktickému lékaři, u kterého jste registrováni. Pokud jste zdravotně způsobilí k držení a nošení zbraně, potvrdí Vám lékař Protokol o zdravotní způsobilosti
 • vyplňte formulář Žádost o vydání zbrojního průkazu a spolu s Dokladem o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (ne starší než 1 rok) a Protokolem o zdravotní způsobilosti (ne starší než 3 měsíce) a dvěmi fotografiemi 35x45mm. Vše odneste na Policii ČR, kde Vám asi po měsíci vydají zbrojní průkaz

Ceny:

 • odměna zkušebnímu komisaři ze zákona 600,- Kč. Tato částka se platí před započetím zkoušky
 • platba za zkoušku 1.400,- Kč. Čas strávený na střelnici, půjčovné za zbraně, chrániče sluchu, střelecké brýle, střelivo, terče apod.
 • platba praktickému lékaři za potvrzení cca 400 Kč. Tato částka se může lišit, pokud Vás doktor pošle na psychologické vyšetření, může se cena pohybovat i přes 1.000,- Kč
 • správní poplatek při vydání zbrojního průkazu na Policii ČR, za každou skupinu 700,- Kč.