už OTEVŘENO ale JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT

a je nutné dodržení všech protiepidemických opatření pro venkovní sportoviště !

Od pondělí 12. dubna přistoupila vláda k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření. Občané České republiky mohou opět začít využívat venkovní sportoviště. Venkovní střelnice se tímto otevírají, ale má to svá pravidla.

Z opatření vlády vyplývá:

  • společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby,
  • musí být uzavřeny šatny a sociální zařízení,
  • pokud budou střelci dodržovat mezi sebou minimální odstup dvou metrů, nebudou muset používat roušku,
  • pořád platí přísná hygienická opatření, u vstupu musí mít střelnice dezinfekční prostředek,
  • v rámci střelnice se musí omezit shromažďování více osob na jednom místě.

Otevřené střelnice nastavují vlastní doplňková pravidla dle místních podmínek. Respektujte podmínky provozovatele střelnice – pomohou zpomalit šíření infekce. Předejdeme tak hrozícímu opětovnému uzavření střelnic a jiných sportovišť.