OTEVŘENO

ale je nutné dodržení všech protiepidemických opatření pro venkovní sportoviště!
Ochrana nosu a úst je nadále povinná tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.