OTEVŘENO

ale je nutné dodržení všech protiepidemických opatření pro venkovní sportoviště!

První  výstřel  roku  2022  se  koná v neděli   2.1.2022  od  13,00 – 16,00